Statorji alt.

Rotor alt. Bosch 12V - Siom
Povpraševanje
Šifra: RT200643

Rotor alt. Bosch 12V - Siom 239919

Povpraševanje
Šifra: AS0047

Stator alt. Bosch 12V 6 izhodov, F00M130137

Stator alt. Bosch 12V
Povpraševanje
Šifra: ST300517

Stator alt. Bosch 12V F00M310101

Povpraševanje
Šifra: ST300257

Stator alt. Bosch 12V 120A 1125045581

Povpraševanje
Šifra: ST300263

Stator alt. Bosch 12V 120A

Stator alt. Bosch 12V 150A
Povpraševanje
Šifra: ST300545

Stator alt. Bosch 12V 150A Fi 101.50mm

Stator alt. Bosch 12V 150A
Povpraševanje
Šifra: ST300523

Stator alt. Bosch 12V 150A Dimenzije 104-136-33mm, 6 IZHODI

Povpraševanje
Šifra: ST300505

Stator alt. Bosch 12V 150A 3078/S, 0124615016, 0124615017

Stator alt. Bosch 12V 150A - Siom
Povpraševanje
Šifra: ST300539

Stator alt. Bosch 12V 150A - Siom F00M130132, F00M130100, F00M130170

Povpraševanje
Šifra: ST300144

Stator alt. Bosch 12V 35A 1124229007, 1124229010, 1124229025

Povpraševanje
Šifra: ST300071

Stator alt. Bosch 12V 45A ST300069, 55A,

Povpraševanje
Šifra: ST300245

Stator alt. Bosch 12V 70A ST300497, 0120485029, 0123310019,

Povpraševanje
Šifra: ST300158

Stator alt. Bosch 12V 85A 1125045075, Dim. 94-125-25,5mm, 4 IZHODI

Povpraševanje
Šifra: ST300160

Stator alt. Bosch 12V 90A 0120469021, 1125045102, 1124045119,

Povpraševanje
Šifra: ST300271

Stator alt. Bosch 12V 90A

Povpraševanje
Šifra: 230620

Stator alt. Bosch 12V 90A 94-125-31,50 na 6 izhodov, 0124325...

Povpraševanje
Šifra: ST300267

Stator alt. Bosch 12V 90A 0123315021, 0123335003, 0123315501,

Povpraševanje
Šifra: ST300512

Stator alt. Bosch 12V 90A - Siom F00M120108

Povpraševanje
Šifra: ST300501

Stator alt. Bosch 24V 100A MAN in Actros

Povpraševanje
Šifra: ST300241

Stator alt. Bosch 24V 120A ST300252, AVTOBUS, 0120689571,

Dipa Sport Cargo Valeo Prestolite Magneti Marelli Lucas Osram Autoclima
Spletko